PROGRAM KONFERENCJI

 

08:30

Rejestracja uczestników

 

09:00-09:15

Otwarcie konferencji

Dyrektor IPCZD

 

09:15-11:15

SESJA I

Prowadzący:

Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Marek Migdał

 

09:15-09:40

Historia anestezjologii i intensywnej terapii dzieci w Polsce

Tadeusz Szreter (Warszawa)

 

09:40-10:05

Obrzęk mózgu - od teorii do praktyki

Marek Czosnyka (Cambridge)

 

10:05-10:30

Progress in paediatric neuroanaesthesia

Torsten Lauristen (Kopenhaga)

 

10:30-10:55

Nowe zalecenia potwierdzania śmierci mózgu

Wojciech Walas (Opole)

 

10:55-11:15

Dyskusja

 

11:15-11-45

Przerwa kawowa

 

11:45-13:45

SESJA II

Prowadzący:

Przemysław Łaniewski-Wołłk, Marzena Zielińska

 

11:45-12:10

Standard antybiotykoterapii okołooperacyjnej u dzieci

Katarzyna Dierżanowska-Fangrat (Warszawa)

 

12:10-12:35

Zwiększenie bezpieczeństwa znieczulenia dzieci - wnioski z badania APRICOT

Marzena Zielińska (Wrocław)

 

12:35-13:00

Pozaestetyczne efekty stosowania środków wziewnych znieczulenia ogólnego

Przemysław Łaniewski-Wołłk (Warszawa)

 

13:00-13:25

Płynoterapia okołooperacyjna

Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)

 

13:25-13:45

Dyskusja

 

13:45-14:30

Lunch

 

14:30-16:30

SESJA III

Prowadzący:

Magdalena Mierzewska-Schmidt, Andrzej Piotrowski

 

14:30-14:50

Rozpoznawanie i leczenie ARDS u dzieci i noworodków w świetle wytycznych ESPNIC

Marek Migdał (Warszawa)

 

14:50-15:10

Leczenie nerkozastępcze w OIT

Sylwester Prokurat (Warszawa)

 

15:10-15:30

Nowe zalecenia leczenia wstrząsu septycznego

Magdalena Mierzewska-Schmidt (Warszawa)

 

15:30-16:00

Leczenie żywieniowe w praktyce lekarza w oddziale intensywnej terapii

Magdalena Świder
Wykład w ramach grantu naukowego firmy NUTRICIA

 

16:00-16:20

Leczenie zakażeń bakteryjnych i grzybiczych w OIT i ryzyko lekooporności

Andrzej Piotrowski (Warszawa)

 

16:20-16:30

Dyskusja

 

16:30

Zakończenie konferencji

Marek Migdał, Andrzej Piotrowski

 

 

16:30-18:30

Warsztaty psychologiczne:

Trudne rozmowy w OIT

Anna Jakubowska (Warszawa)

 

 

W Programie, przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40