Program

8:00-9:15
Warsztaty Żywieniowe (Nutricia)
Nutrition workshop

Aleksandra Żyła-Pawlak, Janusz Książyk
09:15
Otwarcie Konferencji - Opening
09:30-11:10
Sesja I
Prowadzący: Magdalena Mierzewska-Szmidt, Andrzej Piotrowski
9:30-9:55 Następstwa znieczulenia dla rozwijającego się mózgu dziecka
Effect of anaesthesia on developing brain of a child

Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Poznań
9:55-10:20 Aerozoloterapia w PICU/NICU
Aerosol therapy in PICU/NICU

Jan Mazela, Poznań
10:20-10:45 Znieczulenie całkowicie dożylne w oparciu o modele farmakokinetyczne (TCI).
Total intravenous anaesthesia based on pharmacokinetics (TCI)

Przemysław Łaniewski-Wołłk, Warszawa
10:45-11:10 Znieczulenie dziecka z wadą serca do operacji niekardiochirurgicznej
Anaesthesia for children with congenital heart disease for non-cardiac surgery

Andrzej Byszewski, Warszawa
11:10-11:40 Przerwa kawowa
11:40-14:10 Sesja II ((tłumaczenie symultaniczne z ENG na PL))
Prowadzący: Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Marek Migdał
11:40-12:10 Odległe wyniki leczenia dzieci w OIT
Long term outcome of children treated in the ICU

Simon Nadel, Londyn
12:10-12:40 Sepsa - zrewidowane wytyczne
Sepsis - the guidelines revised

Pierre Tissieres, Paryż
12:40-13:10 Kompleksowa opieka w okresie pooperacyjnym
Complex postoperative care in children

Lyvonne Tume, Liverpool
13:10-13:40 Wentylacja nieinwazyjna w stanach ostrych i przewlekłych u dzieci
Non-invasive ventilation for treatment of acute and chronic respiratory failure in paediatric patients

Marti Pons-Odena, Barcelona
13:40-14:10 Farmakologia kliniczna w codziennej praktyce oddziałów
Clinical pharmacology in daily practice at PICU/NICU

John Van Den Anker, Waszyngton
14:10-14:55 Przerwa - Lunch
14:55-16:30
Sesja III
Prowadzący: Przemysław Łaniewski-Wołłk, Marzena Zielińska
14:55-15:20 Biomarkery w intensywnej terapii
Biomarkers in intensive care

Andrzej Piotrowski, Warszawa
15:20-15:45 Rozpoznawanie i leczenie bólu A.D. 2017
Recognition and treatment of pain A.D. 2017

Jakub Kalbowiak, Warszawa
15:45-15:55 Innowacyjne terapie firmy Baxter skierowane do dzieci i noworodków
Baxter's innovative therapies for children and newborns

Arkadiusz Pitach, Medical Manager Baxter
15:55-16:20 Żywienie enteralne w PICU/NICU - znaczenie diet przemysłowych
Enteral feeding in PICU/NICU - the role of industrial diets

Janusz Książyk, Warszawa
16:20-16:30 Zakończenie konferencji - Closing remarks
16:40-18:10 Warsztaty wentylacji nieinwazyjnej (Resmed)
Non-invasive ventilation workshop
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40