PROGRAM KONFERENCJI

 

08:30

Rejestracja uczestników

09:00-09:15

Otwarcie konferencji

09:15-11:15

SESJA I

09:15-09:40

Intensywna terapia dzieci - dokąd zmierza

Dick Tibboel (Rotterdam)

9:40-10:05

Przełom w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni

Katarzyna Kotulska-Jóźwiak (Warszawa)

10:05-10:30

Terroryzm - czy jesteśmy przygotowani

Marcin Podgórski (Warszawa)

10:30-10:55

Decyzje końca życia

Marcin Rawicz (Warszawa)                                          

10:55-11:15

Dyskusja

11:15-11-45

Przerwa kawowa

11:45-13:45

SESJA II

11:45-12:10

Nowe wytyczne leczenia wstrząsu septycznego

Marek Migdał (Warszawa)

12:10-12:35

Zakażenie czy odpowiedź zapalna w okresie pooperacyjnym

Radosław Jaworski (Warszawa)

12:35-13:00

Urazy czaszkowo-mózgowe, co nowego?

Magdalena Mierzewska-Schmidt (Warszawa)

13:00-13:25

Postępy w leczeniu niewydolności krążenia

Anna Brodzikowska (Warszawa)

13:25-13:45

Dyskusja

13:45-14:30

Lunch

14:30-16:30

SESJA III

14:30-14:55

Wentylacja w czasie znieczulenia - aktualne możliwości

Andrzej Piotrowski (Warszawa)

14:55-15:20

Znieczulenie dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi

Anna Gąsiewska-Drazba (Warszawa)

15:20-15:45

Ryzyko znieczulenia w laryngologii dziecięcej.

Maciej Cettler (Toruń)

15:45-16:10

Postępy w znieczuleniu przewodowym i leczeniu bólu u dzieci

Anna Szumowska (Warszawa)

16:10-16:30

Dyskusja

16:30

Zakończenie konferencji

 

 

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40