PROGRAM KONFERENCJI

08:30

Rejestracja uczestników

09:00-09.05

Otwarcie konferencji

09:05-11.25

SESJA I

Przewodniczący: Marek Migdał, Marcin Rawicz

09:05-09:30

Intensywna terapia dzieci - dokąd zmierza

Dick Tibboel (Rotterdam)

09:30-09:55

Dylematy etyczne w OITD - perspektywa europejska

Joe Brierley (Londyn)

09:55-10:20

Przełom w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni

Katarzyna Kotulska-Jóźwiak (Warszawa)

10:20-10:45

Terroryzm - czy jesteśmy przygotowani

Marcin Podgórski (Warszawa)

10:45-11:10

Decyzje końca życia

Marcin Rawicz (Warszawa)

11:10-11:25

Dyskusja

11:25-11-50

Przerwa kawowa

11:50-13:45

SESJA II

Przewodniczący: Maciej Cettler,  Andrzej Piotrowski

11:50-12:15

Nowe wytyczne leczenia wstrząsu septycznego

Marek Migdał (Warszawa)

12:15-12:40

Zakażenie czy odpowiedź zapalna w okresie pooperacyjnym

Radosław Jaworski (Warszawa)

12:40-13:05

Urazy czaszkowo-mózgowe, co nowego?

Magdalena Mierzewska-Schmidt (Warszawa)

13:05-13:30

Postępy w leczeniu niewydolności krążenia

Anna Brodzikowska (Warszawa)

13:30-13:45

Dyskusja

13:45-14:30

Lunch

14:30-16:30

SESJA III

Przewodniczący: Przemysław Łaniewski-Wołłk, Magdalena Mierzewska-Schmidt

14:30-14:55

Wentylacja w czasie znieczulenia - aktualne możliwości

Andrzej Piotrowski (Warszawa)

14:55-15:20

Znieczulenie dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi

Anna Gąsiewska-Drazba (Warszawa)

15:20-15:45

Ryzyko znieczulenia w laryngologii dziecięcej.

Maciej Cettler (Toruń)

15:45-16:10

Postępy w znieczuleniu przewodowym i leczeniu bólu u dzieci

Anna Szumowska (Warszawa)

16:10-16:30

Dyskusja

16:30

Zakończenie konferencji

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40