Warsztaty: Żywienie enteralne w Oddziale Intensywnej Terapii - omówienie przypadków.

  1. Ocena stanu odżywienia pacjenta
  2. Oznaczanie zapotrzebowania energetycznego oraz wyliczanie bilansu azotowego
  3. Ustalenie doboru diety oraz jej objętości
  4. Wybór drogi podaży diety
  5. Brak tolerancji diety - objawy? Czy istnieje alternatywa?
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40